Planujesz zakup działki pod budowę domu - sprawdź co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Planujesz zakup działki pod budowę domu? – sprawdź co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Kupno działki pod budowę domu to dla wielu osób poważna decyzja, wymagająca odpowiedniego przygotowania. Nie bez znaczenia jest tu różnorodność parametrów, takich jak wielkość działki, kształt, lokalizacja czy też cena. Jednocześnie jednak nie można zapominać o kwestiach prawnych, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. W tym kontekście warto przed zakupem dowiedzieć się, czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz jakie informacje są w nim zawarte.

MPZP – co to takiego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, który określa zasady zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie danej gminy lub miasta. Dzięki temu dokumentowi ustalane są zasady kształtowania przestrzeni i rozwoju poszczególnych obszarów. MPZP reguluje, jakie cele i zadania stoją przed danym obszarem, jakie funkcje mają tam być realizowane, jakie zabudowania są dopuszczalne, jakie wysokości budynków są dozwolone oraz jakich zasad należy przestrzegać w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. Dokument ten ustala zasady, na których można przeprowadzić inwestycje na terenie danego obszaru.

Projekt M245 - Trafna decyzja (etap II) z kolekcji Muratora, arch. Ewa Dziewiątkowska

Dlaczego warto wiedzieć co to MPZP przed zakupem działki?

Przy zakupie działki pod budowę domu trzeba brać pod uwagę wiele czynników – cenę, lokalizację, wielkość i kształt nieruchomości, dostęp do infrastruktury technicznej. Jednym z najważniejszych czynników jest wyznaczony przez prawo miejscowe dopuszczalny sposób zagospodarowania danego terenu, czyli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To właśnie ten dokument reguluje, jakie inwestycje są dozwolone na danym terenie, jaki obszar jest przeznaczony na powierzchnie zabudowane, zieleń miejską lub tereny rekreacyjne. MPZP określa także m.in. dopuszczalne wysokości budynków, ilość kondygnacji, geometrię dachów czy linie zabudowy.

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dowiesz się, co możesz postawić na działce, którą planujesz kupić, ale również jakiego typu zabudowy i zagospodarowania możesz się spodziewać w najbliższej okolicy, czy będzie to zabudowa mieszkaniowa, czy usługi lub produkcja, jakie nowe szlaki komunikacyjne planowane są na danym terenie. 

Jak wygląda miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

MPZP składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. Część tekstowa to opis przeznaczenia konkretnego terenu, warunków jego zagospodarowania, rodzaju planowanej zabudowy, rozmieszczenia inwestycji budowlanej. Tu znajdziemy też podstawowe parametry dla przyszłej zabudowy.

Najczęściej są to:

  • przeznaczenie budynku,
  • wskaźnik intensywności zabudowy,
  • wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki,
  • wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej,
  • wysokość budynku,
  • szerokość elewacji frontowej budynku,
  • ilość kondygnacji,
  • geometria dachu.

MPZP jest dokumentem jawnym. Każdy pytający ma prawo wglądu do planu zagospodarowania oraz do otrzymania wypisów i wyrysów.

Uchwałę rady miasta lub gminy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, znajdziesz  w odpowiednim urzędzie. Większość gmin i miast udostępnia również także plany miejscowe na swoich stronach www lub w systemach informacji przestrzennej.

Wiele profesjonalnych porad budowlanych znajdą Państwo w Poradniku dla budujących – https://projekty.muratordom.pl/poradnik-dla-budujacych/

Zapraszamy do budowania z MURATOREM.

zdjęcie główne: 

Projekt C333j – Miarodajny – wariant X z kolekcji Muratora, arch. Przemysław Biryło

zdjęcie w treści:

Projekt M245 – Trafna decyzja (etap II) z kolekcji Muratora, arch. Ewa Dziewiątkowska

Tekst sponsorowany: Gotowe projekty domów od MURATORA – projekty.muratordom.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like