Na czym polega rejestracja urządzeń w UDT

Na czym polega rejestracja urządzeń w UDT?

Aby móc legalnie eksploatować urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, konieczne jest ich zarejestrowanie w Urzędzie Dozoru Technicznego. Przebieg rejestracji jest stosunkowo krótki i prosty, o ile wiemy, w jaki sposób wykonać ją poprawnie.

Jak przebiega rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego?

Rejestracja UDT urządzeń podlegających dozorowi technicznemu zaczyna się od złożenia wniosku o przeprowadzenie badania lub wniosku o zmianę danych urządzenia. Podmiot eksploatujący wraz z wnioskiem musi przedłożyć dwa komplety dokumentacji danego urządzenia w języku polskim i złożyć wniosek w lokalnym urzędzie UDT.

Jeżeli wniosek nie ma braków albo błędów formalnych, wówczas zostaje zaakceptowany przez lokalny oddział UDT, który typuje inspektora odpowiedzialnego za przeprowadzenie badania odbiorczego. Inspektor kontaktuje się z podmiotem eksploatującym urządzenie oraz określa datę i miejsce przeprowadzenia badania.

Podmiot eksploatujący musi udostępnić inspektorowi urządzenie w finalnie zainstalowanej wersji oraz całkowicie sprawne technicznie i gotowe do użytkowania. W trakcie badania musi być obecny właściciel urządzenia lub jego zgłoszony uprzednio pełnomocnik, a także uprawniony operator i konserwator. 

Poza tym miejsce przeprowadzania badania musi być bezpieczne oraz zapewniać odpowiednie warunki temperaturowe i oświetleniowe do zrealizowania czynności przez inspektora. Istotne jest także udostępnienie obciążeń i przyrządów, które umożliwią wykonanie badania. Samo badanie odbiorcze wykonywane jest w celu zweryfikowania, czy dane urządzenie może być bezpiecznie użytkowane.

Podczas badania odbiorczego sprawdzany jest stan urządzenia, jego wyposażenie i oznakowanie. Poza tym inspektor przeprowadza próby techniczne w warunkach pracy urządzenia, a po wykonaniu czynności, inspektor sporządza protokół z badania technicznego, na którym podpis składa podmiot eksploatujący urządzenie. Na podstawie wyników badań inspektor zarządza (lub nie) dopuszczenie urządzenia do eksploatacji, tym samym wydając decyzję niezbędną do założenia księgi rewizyjnej urządzenia.

Dokumentacja niezbędna w trakcie rejestracji urządzenia w UDT

Dokumentacja techniczna urządzenia transportu bliskiego podlegającego dozorowi technicznemu załączana do wniosku o przeprowadzenie badania musi być pełna i spójna. Eksploatujący musi przedłożyć wraz z wnioskiem m.in.:

  • schematy instalacji hydraulicznej, elektrycznej oraz pneumatycznej,
  • instrukcję eksploatacji wydaną przez producenta urządzenia,
  • kopię świadectw poprzednich badań, o ile były wykonywane,
  • szkic sytuacyjny złożonego urządzenia z uwzględnieniem uwarunkowań otoczenia,
  • rysunek zasilania urządzenia,
  • ewentualną dokumentację uzupełniającą.

Jeżeli urządzenie było już zarejestrowane w jednostce UDT o innej jurysdykcji, wówczas konieczne jest wystosowanie wniosku o ponowne objęcie dozorem technicznym i dołączenie kopii ostatniego protokołu wraz z decyzją inspektora UDT. Pozostała procedura rejestracji i badania odbiorczego przebiega w analogiczny sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Cena i zastosowanie płyt Multipor

Lubimy ciepło i przyjemną temperaturę w pomieszczeniach. Termomodernizacje różnych budynków, zarówno domów jednorodzinnych, kamienic, bloków i budynków użyteczności publicznej  to powszechne zjawisko w polskich miastach. Nowe budynki stawia się zgodnie…
Wyświetl wpis